Apginta disertacija

2012-12-19

Norime pasidžiaugti, kartu ir pasveikinti mūsų kolegą Saulių Daukantą vakar sėkmingai apgynus disertaciją tema: „Multimodalinių sveikatingumo stebėsenos biosignalų registracijos ir analizės metodų tyrimas“ ir įgijus kvalifikacinį daktaro laipsnį! Linkime nesustoti ir toliau siekti mokslo aukštumų!

 

 

BMII kolektyvas