Pradedamas vykdyti naujas 7 BP projektas CARRE

2013-11-03

       Biomedicininės inžinerijos institutas nuo š. m. lapkričio 1 d. pradėjo vykdyti naują 7 bendrosios programos projektą CARRE. Pilnas projekto pavadinimas “Personalizuotas pacientų įgalinimas ir jungtinis sprendimų palaikymas kardiorenalinių bei susijusių susirgimų atvejams”. Projekto tikslas – sukurti ir ištirti ambulatorinę, personalizuotą, minimaliai trukdančią jutiklių ir programinės įrangos sistemą, skirtą gretutinėms ligoms, tokioms kaip lėtinis kardiorenalinis sindromas, sergančių pacientų sveikatos būklės stebėsenai, kardiorenalinių įvykių vertinimui ir prognozavimui.

   Projekte bus siekiama semantiškai apjungti medicinines ir iš kitų šaltinių gaunamas žinias su jutiklių registruojamais parametrais su tikslu gauti klinikinę individualiam pacientui personalizuotą informaciją, įgalinančią stebėti pagrindinės ligos eigą ir sąsajų su gretutinėmis ligomis progresą. Vaizduojamieji analitiniai įrankiai kompiuterio sąsajoje įgalins pacientus ir gydytojus vizualizuoti, suprasti ir interaktyviai manipuliuoti išgautomis klinikinėmis žiniomis apie paciento būklę, tokiu būdu perkelti sprendimų palaikymą į naują lygmenį. Pagrindinė kuriamos sprendimų palaikymo sistemos paskirtis – sukurti galimybes pacientams, sergantiems lėtinėmis gretutinėmis ligomis, aktyviai dalyvauti gydymo ir sprendimų priėmimo procese, o medicinos specialistams suteikti įrankius, įgalinančius geriau suprasti gretutinių ligų eigą ir pritaikyti integruotus gydymo metodus.