Sveikiname kolegę Birutę Paliakaitę antrą kartą laimėjusią vardinę Lietuvos Respublikos prezidento stipendiją

Important | 2017-10-10

Kauno technologijos universiteto Biomedicininės inžinerijos instituto darbuotoja ir Biomedicininės inžinerijos magistrantūros II kurso studentė Birutė Paliakaitė laimėjo Prezidento Jono Žemaičio stipendiją technologijos mokslų studijų srityje.

1995 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė prezidentų vardines stipendijas siekiant paskatinti geriausius Lietuvos studentus. Kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už išskirtinius akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai. Stipendijas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

Džiaugiamės Birutės, kuri šiuo metu studijuoja pagal ERASMUS+ programą Lundo universitete, darbštumu ir linkime toliau sėkmingai realizuoti savo tikslus.

Daugiau skaitykite:

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/geriausiems-lietuvos-studentamsvardines-lr-prezidentu-stipendijos_2