Sveikiname sėkmingai apgynusius daktaro disertacijas

Important | 2016-01-21

Sveikiname KTU Biomedicininės inžinerijos instituto kolegas Andrių Sakaulauską ir Andrių Petrėną sėkmingai apsigynusius technologijos mokslų srities, elektros ir elektronikos mokslų krypties daktaro disertacijas. 

Andriaus Sakalausko disertacinio darbo tema „Transkranijinės sonografijos vaizdų apdorojimas ir analizė“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.

Andriaus Petrėno disertacinio darbo tema „Trumpalaikių paroksizminio prieširdžių virpėjimo epizodų atpažinimas“, mokslinis vadovas prof. dr. Vaidotas Marozas.

Linkime sėkmės tolimesniuose darbuose!